foto-hlavicka

Jsme nejlepším partnerem pro Vás a to především z důvodu zkušenosti týmu pracovníků v oblasti čerpání dotací EU.

Samozřejmostí je osobní přístup k Vám po celou dobu projektu od vytipování vhodného dotačního titulu pro Vás přes vytvoření veškerých potřebných dokumentů přes žádost o vyplacení dotace až po monitoring do ukončení celého projektu.

Nabízíme Vám tedy nejen zprostředkování dotace, ale i řešení veškerých problémů, které by mohly při žádosti, ale i po vyplacení dotace, vzniknout.

Krédo společnosti Jupiler:

Zodpovědnost za Vás po celou dobu projektu i po jeho skončení.